Krogholtsbjerg

Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen Krogholtsbjerg. Vi er en grundejerforening med 181 parceller, som har til huse i Avedøredelen af Hvidovre.

Krogholtsbjerg “indeholder” vejene Bredholtvej, Ærtebjergvej samt de ulige numre af Krogholtsvej.

Hjemmesiden indeholder oplysninger om og af bestyrelsen, vores love og vedtægter m.m.

Derudover vil der blive lagt nyheder ud på hjemmesiden, når disse måtte være relevante. Informationer af større vigtighed vil dog stadig blive omdelt i vores grundejerforening, da ikke alle grundejere har adgang til eller anvender internettet.

Med venlig hilsen
Peter Clausen
formand